Diabetische voetzorg

Diabetes (of suikerziekte) is een chronische stofwisselingsziekte. Het lichaam kan zelf de bloedsuikerspiegel niet meer binnen de normale grenswaarden houden. Gemiddeld krijgt één op de vier mensen met diabetes te maken met een voetprobleem. Het is daarom van belang dat de voeten regelmatig gecontroleerd worden.

Voetafwijkingen, gevoelsstoornissen en doorbloedingsproblemen kunnen bij diabetespatiënten op den duur leiden tot ernstige complicaties. Er kunnen wonden ontstaan aan de voeten, die tot ernstige infecties of zelfs amputaties kunnen leiden.

Als diabeet wordt je jaarlijks gecontroleerd door in eerste instantie de huisarts, internist of een diabetesverpleegkundige. Tijdens deze controle wordt de werking van de zenuwen, bloedvaten en gewrichten getest en gecontroleerd. Hierbij wordt ook gekeken naar het risico om voetproblemen te ontwikkelen. Wanneer blijkt dat er al enige schade is ontstaan door de diabetes aan de voeten, wordt er doorverwezen naar een podotherapeut.

Als u bij een podotherapeut komt dan wordt er een zorgprofiel vastgesteld. Met het zorgprofiel wordt er een behandelplan gemaakt, vervolgens wordt u in combinatie met uw pedicure behandeld.

Aanvullende (behandel) informatie