Privacy policy

Privacyverklaring

U mag verwachten dat Podotherapiepraktijk Rosien zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van onze praktijk naar beste weten en kunnen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat wij hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerken. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Als de secretaresse u inschrijft zal ze om uw toestemming vragen en hier uitleg over geven. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante diensten. Via onze website leggen wij bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website. (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Zo kunnen we zien wat u interesseert door te bekijken waar het meeste op geklikt. Wij nemen geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Podotherapiepraktijk Rosien, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN en identiteitsbewijsnummer.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen onze praktijk een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Podotherapiepraktijk Rosien onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.   Mogelijk ontvangen wij uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten bij ons afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

Sociale platformen

Podotherapie Rosien maakt gebruik van diverse platformen waaronder YouTube, Facebook en Instagram. Lees de privacyverklaring van desbetreffende sociale media platformen om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via de cookies verwerken. (Let op dat deze regelmatig kunnen wijzigen).

Cookies

Onze website (www.podorosien.nl) maakt gebruik van enkele cookies. Deze worden gebruikt om onze website te verbeteren en websitestatistieken te verzamelen. Een cookie is een klein informatiebestandje die bij het bezoeken van een website automatisch kan worden opgeslagen op  uw apparatuur (device). Dit gebeurt via de webbrowser van uw apparaat. Welke cookies gebruiken wij: Functionele cookies Deze zijn noodzakelijk om een website goed te laten werken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytics

Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt (geanonimiseerd) en hoe we de website kunnen verbeteren. Met google hebben we een bewerkersovereenkomst gesloten en hebben daarbij aangegeven geen Analytics-gegevens te delen met ander producten en services van Google.

Tracking cookies

Deze cookies worden door ons gebruikt om bezoekers te volgen, zodat we u gepersonaliseerde content kunnen tonen. Dit zodat we bijvoorbeeld de content relevanter voor u kan zijn als individuele bezoeker. Het verwijderen van cookies Via de instellingen van je browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Waar deze functie precies zit, verschilt per browser. Via b.v. de consumentenbond kunt u hierover meer informatie vinden. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens bewaren wij uw gegevens niet langer dan 1 jaar.

Privacy rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit aangeven bij de balie. Onze secretaresse zal u dan een aanvraagformulier geven. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. We reageren binnen 3 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Franz van Haaften of Kirsten de Vries naar info@podorosien.nl. We brengen u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Podotherapiepraktijk Rosien behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van onze praktijk. Contactgegevens Podotherapiepraktijk Rosien B.V. Madridstraat 17 9403 DV  ASSEN 0592-345948 info@podorosien.nl www.podorosien.nl Functionaris Gegevens bescherming: Franz van Haaften Madridstraat 17 9403 DV ASSEN 0592-345948 info@podorosien.nl  
De juiste podotherapie voor iedere klacht