Diabetische voetzorg

Behandelingen Preventieve voetzorg

Diabetische voetzorg

Diabetes (of suikerziekte) is een chronische stofwisselingsziekte. Het lichaam kan zelf de bloedsuikerspiegel niet meer binnen de normale grenswaarden houden. Gemiddeld krijgt één op de vier mensen met diabetes te maken met een voetprobleem. Het is daarom van belang dat de voeten regelmatig gecontroleerd worden.

Voetafwijkingen, gevoelsstoornissen en doorbloedingsproblemen kunnen bij diabetespatiënten op den duur leiden tot ernstige complicaties. Er kunnen wonden ontstaan aan de voeten, die tot ernstige infecties of zelfs amputaties kunnen leiden.

Als diabeet wordt je jaarlijks gecontroleerd door in eerste instantie de huisarts, internist of een diabetesverpleegkundige. Tijdens deze controle wordt de werking van de zenuwen, bloedvaten en gewrichten getest en gecontroleerd. Hierbij wordt ook gekeken naar het risico om voetproblemen te ontwikkelen. Wanneer blijkt dat er al enige schade is ontstaan door de diabetes aan de voeten, wordt er doorverwezen naar een podotherapeut.

Als u bij een podotherapeut komt dan wordt er een zorgprofiel vastgesteld. Met het zorgprofiel wordt er een behandelplan gemaakt, vervolgens wordt u in combinatie met uw pedicure behandeld.

Goede voetzorg is erg belangrijk! Want wist u dat bij voetafwijkingen, gevoelsstoornissen en doorbloedingsproblemen bij diabetespatiënten op den duur kunnen leiden tot ernstige complicaties? Er kunnen wonden ontstaan aan de voeten, die tot ernstige infecties of zelfs amputaties kunnen leiden.

De pedicure

Wij als podotherapiepraktijk Rosien hebben met meer dan 80 pedicures een samen werking in en rondom Assen. Dit betekend dat de preventieve voetbehandelingen door uw medisch pedicure uitgevoerd kunnen worden. Wij hebben nauw contact met de pedicures. Wanneer er zorgen zijn of complicaties optreden kunnen wij snel handelen. Om deze samenwerking aan te kunnen gaan, dient uw pedicure wel een contract bij ons afgesloten te hebben. In dit contract zijn o.a. de werkwijze, de te vergoeden bedragen en kwaliteitseisen vastgesteld. Indien uw pedicure geen contract met ons heeft kan de pedicure contact met ons opnemen om dit wellicht alsnog af te kunnen sluiten. Een pedicure zonder contract zullen wij niet vergoeden.

Multidisciplinair
Specialistisch
80+ medische pedicures
Persoonlijk Contact

Meest gestelde vragen over diabetische voetzorg

Hieronder vind je antwoord op de meest voorkomende vragen omtrent diabetische voetzorg. Mocht je vraag hier niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op en we helpen je graag verder!


Ja, de diabetische voetzorg word vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw huisarts of diabetesverpleegkundige. Bij het eerste onderzoek wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor een Sims classificatie. Heeft de podotherapeut een Sims classificatie geconstateerd dan wordt de voetzorg vanuit de  basisverzekering vergoed.


De Sims classificatie is een model dat is ontwikkeld om het ‘stadium’ van voetproblemen bij diabetes aan te geven. Hoe hoger de classificatie, hoe groter het risico op het ontstaan van voetwonden. Het model wordt onder andere gebruikt om te bepalen welke zorg nodig is.


Door diabetes kunnen de bloedvaten en zenuwen in uw voeten beschadigen. Het bloed stroomt dan minder makkelijk naar uw voeten en tenen. U kunt minder gevoel in uw voeten en tenen krijgen, hierdoor kunt u ongemerkt wondjes en blaren krijgen. Wondjes genezen langzaam en kunnen makkelijk ontsteken. Dit kan voor grote problemen zorgen. Om deze problemen vóór te zijn onderzoeken wij u jaarlijks, zodat u de juiste voetzorg ontvangt.


Voor een Sims classificatie hebben we ten alle tijden een verwijzing nodig van uw huisarts of diabetesverpleegkundige. Wanneer wij geen verwijzing hebben, kunnen wij geen zorg voor u aanvragen bij uw verzekering.


Gecertificeerde pedicure vinden?

Aangesloten pedicures

Heeft u een Sims classificatie gekregen en bent u nu opzoek naar preventieve voetzorg van een pedicure?
Hier vind u een volledige lijst van onze aangesloten medische pedicures. Helaas zijn medisch pedicures erg schaars en is de beschikbaarheid per pedicure ook erg wisselend. Voor een actuele beschikbaarheidslijst kunt u telefonisch of via het contactformulier bij ons opvragen.

Beschikbare pedicures
De juiste podotherapie voor iedere klacht