Niet tevreden?

Niet tevreden?

U bent niet tevreden over uw podotherapeut?

Podotherapiepraktijk Rosien doet er alles aan om uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk te behandelen. Dit gebeurt in overleg met u en uitsluitend met uw toestemming. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over de behandeling zelf of over de manier waarop een van de podotherapeuten met u omgaat of is omgegaan. Als u niet tevreden bent, dan horen wij dat graag! In eerste instantie voor uzelf, maar ook in het belang van andere patiënten en voor het verbeteren en het waarborgen van de kwaliteit van onze praktijk.

Wat kunt u doen?

U zou in eerste instantie contact met ons kunnen zoeken middels ons telefoonnummer: 0592 345948 of middels het contactformulier. Kirsten zal u klacht in behandeling nemen en doornemen met de betreffende collega. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om het met u door te nemen. Uiteraard zullen we uw klacht serieus nemen en kijken naar een goede oplossing.
Echter wellicht vind u dit vervelend en dient u liever een klacht in middels een onafhankelijke klachtenfunctionaris dan kan dat.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De wet stelt dat iedere zorgaanbieder (dus ook de podotherapiepraktijk) vanaf 1 januari 2017 de verplichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen, die een klager gratis advies kan geven over het indienen en formuleren van een klacht, dan wel over het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Wij als Podotherapie Rosien hebben ervoor gekozen er om niet zelf een klachtenfunctionaris te benoemen, maar gebruik te maken van de dienstverlening (klachtenfunctionaris) van het Kwaliteitsregister Paramedici.

De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij wij zijn aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via deze link vindt u een online formulier. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Hier kunt u meer informatie vinden betreffende de klachtenprocedure op www.klachtenloketparamedici.nl.

terug naar de hoofdpagina
De juiste podotherapie voor iedere klacht