Manuele therapie van de voet

Onze podotherapeuten zijn gespecialiseerd in manuele therapie als aanvulling op podotherapie.

Manuele therapie heeft als doel het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het lichaam. Gewrichten zijn nodig om bewegingen te kunnen maken. Elk gewricht heeft zijn eigen bewegingsuitslag in een bepaalde richting. Ieder mens ontwikkelt in de loop der tijd eigen voorkeursbewegingen. Dat maakt dat we bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor rechts of links. Dit natuurlijke evenwicht tussen voorkeuren van bewegen kan verstoord raken door trauma of verandering in bewegingspatroon of psychische factoren. Gewrichten kunnen dan stijf worden en hun functie verliezen.

Het doel van manuele therapie is het aangedane gewricht binnen zijn oorspronkelijke bewegingsuitslagen te mobiliseren. Het effect is dan dat het gewricht soepeler beweegt. Als de gewrichtsfunctie na enkele behandelingen terug is zullen de pijnklachten verdwijnen.