Het zorgprofiel

Tijdens uw bezoek aan de podotherapeut zal deze naar aanleiding van de doorverwijzing een screening afnemen om onder andere een zorgprofiel vast te stellen. Met dit zorgprofiel kan de podotherapeut (let op: niet in alle regio’s) rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel zal er een vaste vergoeding worden gedeclareerd. Dit is ongeacht het aantal behandelingen, omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan ander patiënten om hetzelfde doel te bereiken. Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt worden onder andere de kosten van het voetonderzoek bij de podotherapeut en eventuele complicaties (ontstoken ingegroeide nagels, wonden etc.) die kunnen ontstaan. Ook de behandelingen van uw pedicure worden hiervan betaald. Dit is een vast bedrag wat is afgesproken met de pedicure.

Let op: indien de podotherapeut declareert zal dit onder uw basisverzekering vallen en kost dit u (bij de meeste zorgverzekeraars) geen eigen risico.

Het behandelplan

Tijdens uw screening wordt er samen met het bepaalde zorgprofiel een passend behandelplan voor u opgesteld. Het doel van het behandelplan is om het risico op de complicaties zo klein mogelijk te houden. In het behandelplan staat onder andere vermeld het aantal vergoedingen die u per jaar vergoed krijgt als u door een pedicure wordt behandeld De behandeling die wordt vergoed aan de pedicure is een bedrag voor preventieve voetzorg. Ook zult u, afhankelijk van uw zorgprofiel en de problemen met uw voeten, een aantal keer per jaar ter controle bij een podotherapeut moeten komen.

Indien de pedicure of u zelf ontdekt dat er een ontsteking of een wond ontstaat of is ontstaan dan zal de behandeling (eventueel tijdelijk) worden overgenomen door de podotherapeut. Bij twijfel vraag hulp aan de deskundigen!

De pedicure

Wij als podotherapie Rosien zijn met meerdere pedicures een samenwerking aangegaan. Deze samenwerking is vastgesteld in een contract. In dit contract is o.a. de werkwijze, het te vergoeden bedrag en kwaliteitseisen vast gesteld. Indien uw pedicure geen contract met ons heeft kan de pedicure contact met ons opnemen om dit wellicht alsnog af te kunnen sluiten. Een pedicure zonder contract zullen wij niet vergoeden.

De pedicure zal rechtstreeks bij ons declareren waarvan u dus ook geen factuur zult ontvangen. Het kan zijn dat uw pedicure een extra vergoeding/bijdrage vraagt welke u rechtstreeks zult moeten voldoen aan de pedicure. Dit kan b.v. een bedrag zijn omdat de pedicure bij u aan huis komt of uw voeten “cosmetisch” (nagellak, zalfje) extra heeft behandeld.