Corona update: U kunt weer een afspraak met ons maken.

1-5-2020 Update Podotherapie.

Goed nieuws, het RIVM en het VWS hebben toestemming gegeven, dat wij stapsgewijs weer mogen opstarten met onze reguliere zorg. Dit betekent dat indien u een afspraak bij ons heeft, deze ook doorgaat. Wilt u een nieuwe afspraak maken dan kan dat ook.

Wel dienen we dit gezamenlijk op een verantwoorde manier uit te voeren en daarvoor hebben we een paar richtlijnen opgesteld.

  • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. Neemt u uiterlijk 5 minuten voor uw afspraak plaats in de wachtkamer.
  • Kom alleen naar uw afspraak en indien strikt noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Heeft u iemand mee of heeft iemand u gebracht? Dan vragen wij deze persoon om buiten of in de auto op u te wachten.
  • Was of desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Houd overal 1,5 meter afstand tot andere personen.

Wij vragen u nadrukkelijk als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, om uw afspraak af te zeggen en of te verplaatsen. Uiteraard zullen wij hier geen kosten voor in rekening brengen.

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft een van uw huisgenoten/gezinsleden corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 14 dagen geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?

Uiteraard zullen onze collega’s met deze klachten ook thuis blijven. Het zou daardoor kunnen voorkomen dat u door een andere collega wordt geholpen.

U kunt uw afspraak zonder consequenties verplaatsen of afzeggen. Ook als deze binnen de 24 uur vallen.