Zolang Covid ons nog niet heeft gepasseerd hanteren wij binnen onze praktijk nog steeds richtlijnen.

Onze richtlijnen

Indien u een afspraak bij ons heeft dan dienen we dit gezamenlijk op een verantwoorde manier uit te voeren en daarvoor hebben we een paar richtlijnen opgesteld.

 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak. Neemt u uiterlijk 5 minuten voor uw afspraak plaats in de wachtkamer.
 • Kom alleen naar uw afspraak en indien strikt noodzakelijk mag er maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. Heeft u iemand mee of heeft iemand u gebracht? Dan vragen wij deze persoon om buiten of in de auto op u te wachten.
 • Draag ten alle tijde een mondkapje binnen onze praktijk.
 • Was of desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd overal 1,5 meter afstand tot andere personen.

Wij vragen u nadrukkelijk als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, om uw afspraak af te zeggen en of te verplaatsen. Uiteraard zullen wij hier geen kosten voor in rekening brengen.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft een van uw huisgenoten/gezinsleden corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 14 dagen geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?

Uiteraard zullen onze collega’s met deze klachten ook thuis blijven. Het zou daardoor kunnen voorkomen dat u door een andere collega wordt geholpen.

Neem contact op

 Laatste update: mondkapjes bij medische beroepen

Vanaf 26 juni a.s. komt de algemene mondkapjesplicht te vervallen. Een groot deel van onze patiënten valt binnen de kwetsbare doelgroep, daarom dragen onze podotherapeuten in de meeste gevallen een mondmasker. Het dragen van een mondmasker is voor iedereen een vrije keuze, maar omdat er tijdens de behandeling de 1,5 meter afstand niet altijd gewaarborgd kan worden, zouden wij het op prijs stellen als u tijdens de behandeling ook een mondkapje zou willen dragen.